اندیشه

ما را زندگی ساخت

خدا کند شما را اندیشه ها بسازند

/ 6 نظر / 45 بازدید
نژلا

نجلای عزیزم .. خیلی زیبا نوشتی و چه عکس قشنگی ! [قلب][قلب]

شوریده

خدا از خاک عشق تو رو سرشته فـرســتـاده از آســمـون فـرشته تـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـرم کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته روز زن و مقام ماذر مبارک باد بر شما مهربان[گل]

گلشن

نجلا کاش تموم انسان ها اندیشه زیبای تو را داشتند[گل][قلب]

نژلا

نجلا جان کم پیدایی دوست خوبم ؟؟ سلامت باشی هر جا هستی عزیزم [گل]

گلشن

نجلا ارادت کامله متشکرم [گل][گل]