عشق

فاجعه بزرگ انسان ها در هلاک نوع بشر نیست،

در دست شستن از عشق ورزیدن است.

سامرست موآم

/ 4 نظر / 22 بازدید
سامان

خیلی وقتا هم آدمها کاری باهات میکنن ک مجبور ب سکوت میشی ..ببخشید سکوت نه..خفه!!!

ع

احسنت! عشق دلیل خلقت است